Publications

New Releases

कोभिड–१९ को संक्रमण रमादानको समयमा फैलिन नदिन व्यक्ति व्यक्तिबीच कायम गर्नुपर्ने भौतिक दुरी र अन्य उपायहरूकोबारेमा राष्ट्रिय स्वास्थ्य निकायले जारी गरेको सूचना र सल्लाह नै आधिकारिक हुनेछ । यसरी सरकारी निकायबाट जारी भएको सूचना र सल्लाहको पालना भएको सुनिश्चित गर्नुपर्दछ । धार्मिक गुरुहरुको सहभागितामा सरकारी निकायहरुले यस्ता निर्णयहरु गर्नुपर्दछ । यस्तो सहभागीताले रमादानको क्रियाकलापमा प्रभाव पार्ने निर्णयहरुको सूचना प्रवाह गराउन धार्मिक गुरुहरुलाई सक्रिय रुपमा संलग्न गराउन सकिन्छ । 

Full review

कोरोना भाइरस (कोभिड(१९) बाट संक्रमित महिलाले स्तनपान गराउँदा ध्यान दिनुपर्ने कुराहरु 

Full review

कोरोना भाइरसको महामारीमा पूर्ण स्तनपान सम्बन्धी सन्देश

Full review

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) महामारीको अवस्थामा ज्येष्ठ नागरिक लगायत जोखिममा रहेका अन्यलाई सहयोग गरौं

Full review

कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) महामारीको अवस्थामा मनोसामाजिक परामर्श

Full review

कोरोना भाइरस (कोभिड(१९) महामारीको अवस्थामा लैङ्गिक हिंसा रोकथामका लागि सन्देश

Full review

गर्भवती महिलाले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट सुरक्षित रहन पालना गर्नुपर्ने कुराहरु

Full review

कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) : गर्भावस्था तथा स्तनपान सम्बन्धी प्राय सोधिने प्रश्नहरु

Full review

नोभल कोरोना भाइरस सम्बन्धी सर्वसाधारणका लागि जनचेतनामुलक सन्देश 

Full review

Harmful practices can be defined as persistent behaviours that discriminate on the basis of sex, gender, age, caste/ethnicity, language, religion, amongst others. They leave women and people from excluded groups at risk of violence, poorer physical and psychological health, limited educational and economic outcomes, injuries, and even death. Notably, harmful practices are not isolated or random. They stem from deeply-rooted patriarchal, social, cultural and religious norms perpetuated throughout centuries that view women, as well as lower caste groups, as inferior.

Full review

Pages