You are here

महामारीको अवस्थामा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका लागि

सामान्य अवस्थामा जस्तै यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा कोरोना भाइरस रोग (कोभिड—१९) महामारीको यो अवस्थामा पनि स्वास्थ्य संस्थामा निरन्तर उपलब्ध छ । गर्भावस्था, प्रसूति तथा नवजात शिश, परिवार योजना, सुरक्षित गर्भपतन तथा अन्य प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा निशुल्क पाईन्छ । कोभिड—१९ महामारीको अवस्थामा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा स्वास्थ्य संस्थासम्म पुगेर लिन कठिनाई भएमा आवश्यक परामर्श तथा जानकारीका लागि यस भिडियोमा उल्लेख गरिएका नम्बरमा सम्पर्क गरौं ।