Information Leaflet on Nepal's Law Against Sexual Violence

जबरजस्ती करणी विरुद्ध कानूनको जानकारी

No. of pages: 12

Publication date: 30 December 2020

Author: FWLD and UNFPA

कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा जबरजस्ती करणी हुन्छ । यो समाग्री जबरजस्ती करणी विरुद्ध कानूनको जानकारीका लागि महिला, कानुन र विकास मञ्चले यूएनएफपिएको सहयोगमा तयार गरिएको हो ।