महामारीको अवस्थामा यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवाका लागि

  • Published on:
    04/05/2021
  • सामान्य अवस्थामा जस्तै यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य सेवा कोरोना भाइरस रोग (कोभिड—१९) महामारीको यो अवस्थामा पनि स्वास्थ्य संस्थामा निरन्तर उपलब्ध छ । गर्भावस्था, प्रसूति तथा नवजात शिश, परिवार योजना, सुरक्षित गर्भपतन तथा अन्य प्रजनन स्वास्थ्य सेवा सरकारी स्वास्थ्य संस्थाहरुमा निशुल्क पाईन्छ । कोभिड—१९...

More Details