Ensuring rights and choices for all

News

5 May 2021

Trust the evidence: invest in midwives

Midwives deserve greater investment in their capabilities, and workplaces that empower them and fully acknowledge their skills and contributions.

5 May 2021

New report sounds the alarm on shortage of midwives

The acute shortage of midwives is exacting a terrible global toll in the form of preventable deaths.

18 March 2021

छोरीलाई भन्दा छोरालाई बढी प्राथमिकता दिने कुसंस्कारको अन्त्य गरौं

नेपालमा जन्मदाको लिङ्ग अनुपात असन्तुलन देखिएको छ । यस अवस्थाको तीन मुख्य कारक — घट्दो प्रजननदर, लिङ्ग पहिचान प्रविधिमा सहज पहुँच र छोरीलाई भन्दा छोरालाई बढी प्राथमिकता दिने कुसंस्कार — हुन् ।  अध्ययनले जन्मदाको लिङ्ग अनुपात असन्तुलन मुख्यरुपमा १२ वटा जिल्लामा स्पष्ट देखाएको छ । त्यहाँ महिलालाई छोरा नै जन्माउन पर्दछ भनेर उच्च

Social Updates